Бруталната истина за цигарите, която никоя компания няма да разкрие – вижте как се правят и какво слагат вътре!

Безкрайни простори засадени с тютюн вирджиния – когато купувате пакет цигари, ви есте уверени, че това е екологично чист продукт, – всичко това е лъжа,…